IoT 2019 – verdt å vite

I løpet av året er det 14,2 milliarder IoT-tilkoblinger i verden – og det er bare starten!

Det er fremdeles tidlig i teknologiens utvikling, men i USA, som foreløpig leder an, svarer hele 85 % av de spurte virksomhetene at de har planer om, eller kommer til å implementere IoT som en del av verdikjeden i løpet av året. De aller fleste av dem er bedrifter med mindre enn 250 ansatte.

Hvorfor IoT?

– IoT har heller ikke gått oss nordmenn forbi, sier Eivind Hauglie-Hanssen. – IoT gir en uovertruffen mulighet til å få verdifull innsikt om egen virksomhet, og folk begynner å forstå at det lønner seg å komme i gang! Vi arbeider for å bidra til at langt flere bedrifter kan ta del i det store mulighetsuniverset som IoT representerer ved å tilby brukervennlige tjenester og en skalerbar plattform.

Datainnsamling og -analysering gir bedrifter innsikt og faktabaserte beslutningsgrunnlag for å skape nye og innovative tjenester og forretningsmodeller, optimere produksjonsløp, redusere nedetid og styrke virksomhetskritiske faktorer, for å nevne noen.

Råproduktet fra IoT er store datavolum som produseres fra sensorer. Data som er verdiløse med mindre man implementerer løsninger som gir mulighet for å tolke og forstå for så å iverksette tiltak, understreker Hauglie-Hanssen.

– Omtrent 90 % av dem som har tatt i bruk IoT her hjemme er på de første stegene i IoT-verdikjeden som handler om konnektivitet og innsamling av data.

Stadier i IoT-digitalisering, fra konnektivitet til datafangst, observasjon, simulering, forbedring og autonom aktivitet

IoT-trender 2019

Ifølge prognoser fra Gartner vil det i 2019 være 14,2 milliarder tilkoblede enheter på verdensbasis. Maskinlæring (ML) og Ai vil bidra til å forbedre dataanalyse og øke produktivitet. Disse teknologiene har allerede fortjent sin plass som symboler for den nye teknologiske æra og troner på teknologitoppen på alle områder.

AWS peker på fire trender og teknologier som vil øke fremveksten av IoT og få stor innvirkning på områder som Connected Home, Industry 4.0 og Smart mobility:

  • IoT er den nye normalen
  • ML og Ai vil drive IoT
  • Edge computing (datagenerering med sensorer/innebygde enheter)
  • Stemmen er det nye grensesnittet

– Vi ser at stadig flere oppgaver blir utført av digitale systemer, og konsekvensen er et sterkt og økende behov for å kunne sammenstille systemer og data. IoT bidrar til at data kan innhentes fra langt flere kilder, og innsikt om historiske data og mønstre, gjerne supplert ved hjelp av ML og Ai, bidrar til å kunne forutse hendelser og sikre respons.

IOTIX leverer hele IoT-verdikjeden fra sensorer til analyse og handling, og vi hjelper våre kunder med IoT både på teknisk, kommersielt og strategisk nivå. Så det er bare å ta kontakt – det ser vi frem til, avslutter Eivind Hauglie-Hanssen.

Del denne artikkelen