Blog archive

IoT gir ny info til eksisterende systemer

– Trådløse sensorer gir i dag svar på det meste en byggforvalter ønsker å følge med på. Utfordringen er at forskjellige sensorer fordrer ulike plattformer, og det kan bli mange systemer å forholde seg til.

Nye vannmålere gir bedre kommunal innsikt og service!

Smarte vannmålere skaper nye og verdifulle mulighetsrom innen kommunale tjenester – på tvers av fagfeltene.

Unge utviklere til IOTIX

Vi styrker vår utviklerkapasitet og ønsker Sondre Dahle og Jan Erik Egge velkommen!

IoT i et sikkerhetsperspektiv

Hver nye ting på nett øker risikoflaten og sjanser for misbruk.

IoT-digitalisering – stadier

IoT 2019 – verdt å vite

I løpet av året er det 14,2 milliarder IoT-tilkoblinger i verden – og det er bare starten!

Smarte bygg øker sikkerhet og effektivitet i bygg

Smarte bygg med IoT

Både bruker og eier kan trives med de mange fordelene smarte bygg har å by på.

IoT – utfordringer og erfaringer

IoT står høyt på agendaen i stadig flere norske bedrifter. I USA har 85 % av de forespurte bedriftene planer om, eller kommer til å igangsette IoT-løsninger inneværende år.

Test

Overfallsalarm for folk i risikomiljø

IOTIX Alert smartklokke med overfallsvarsling er spesielt utviklet for personell som jobber i høysikkerhetsmiljøer.