Bloggarkiv

IoT i et sikkerhetsperspektiv

Det sterkt økende antall enheter på nett gir tilsvarende flere muligheter for uautorisert tilgang. Vi lever i et online-samfunn, og cyberkriminalitet og cyberkonflikter blir en stadig større del av risikobildet. I motsetning til tidligere tider, da skurkene ranet én bank om gangen og sannsynligheten for å bli tatt var stor, har de i dag anledning

IoT 2019 – verdt å vite

Hvorfor IoT Det er fremdeles tidlig i teknologiens utvikling, men i USA, som foreløpig leder an, svarer hele 85 % av de spurte virksomhetene at de har planer om, eller kommer til å implementere IoT som en del av verdikjeden i løpet av året. De aller fleste av dem er bedrifter med mindre enn 250

Smarte bygg med IoT

– Mange gård- og byggeiere blir entusiastiske når de får innsikt i fleksibiliteten de kan oppnå gjennom bruk av trådløse sensorer og en åpen plattform, sier Tone Skjervø. – For å gi en enkel oversikt velger vi å snakke om verdier innenfor tre hovedområder; brukeropplevelse, drift og forvaltning samt sikring av verdier. Bedre brukeropplevelse Styring

IoT – utfordringer og erfaringer

Blant de 2000 virksomheter GSMA Intelligence har undersøkt har 65 % allerede tatt i bruk IoT. De fleste løsningene er små, og drives primært for å øke produktivitet. IoT-teknologi tilbyr et hav av muligheter for verdiskapning. For å lykkes med implementering og realisering av verdi, er det aspekter som må adresseres, både i forhold til

Overfallsalarm for folk i risikomiljø

IOTIX Alert er basert på standard smartklokker i flere modeller, og er like enkel i bruk som den er til å stole på. I en truende situasjon gir det stor trygghet at klokken sitter fast på håndleddet slik at alarmen kan utløses diskret. IOTIX Alert benytter vanlig mobilnett med kryptert kommunikasjon. Softwaren er tilpasset Android