IoT forandrer verden.

Skaff deg innsikt
– avdekk bedriftens
skjulte potensial!

Sensorer, datainnsamling og analyse
gir innsikt og nye forretningsmuligheter.

Internet of Things

Dagens raske teknologiutvikling krever stadig flere, og mer avanserte digitale tjenester. IoT (Internet og Things) står sentralt i arbeidet for å skape bedre industrialiserte prosesser og hente ut verdier på nær sagt alle områder.

IOTIX muliggjør IoT-løsninger i hele verdikjeden med sanntidsdata fra smarte sensorer over i analyse og handling.

Innsamlede data gir innsikt som sparer kostnader, reduserer risiko og optimaliserer prosesser, produkter og tjenester.

IoT skaper verdier

Ny teknologi bidrar til å gjøre livene våre enklere, tryggere og mer interessante – både som enkeltpersoner og på samfunnsnivå.

Tingenes internett gir uendelige muligheter. Utfordringen ligger i å transformere data til konkret innsikt som gir en reell verdi for den enkelte virksomhet.

Med sterkt fokus på sikkerhet, kvalitet og integritet, leverer IOTIX kundetilpassede løsninger som bidrar til at daglige oppgaver og operasjonelle prosesser løses bedre.

IoT i praksis

IOTIX ambisjon er å ivareta din bedrifts IoT-utfordringer og -muligheter både på teknisk, kommersielt og strategisk nivå.

Som kunde får du brukervennlige, sikre og skalerbare IoT-løsninger prosessert gjennom vår unike Cross IoT-plattform som er navet i våre løsninger.

IOTIX verdikjede og teknologi kan implementeres i alle bransjer og bedrifter, men vårt hovedfokus ligger på områdene sikkerhet, bygg og industri.

Sensorer og sanntidsdata gjennom vår unike Cross IoT-plattform gir ubegrensede muligheter for analyse og innsikt.

Utnytt
mulighetene!

IoT’s kjerneverdi er det enorme potensial for ytelsesforbedring som innsamling og analyse av data gir.

Plug & Play

Vår brukervennlige IoT-plattform er sikker og fleksibel, og håndterer de fleste aksessteknologier fra mobil NB-IoT og LTE-M til LoRaWAN Bluetooth og WiFi.

Plattformen fungerer som en sensor hub med data over de fleste grensesnitt eller API til systemer som SAP, Microsoft Azure og SCADA. Sanntidsdata blir der omsatt til analyse, innsikt og prediksjon for handling, styring og alarmfunksjoner.

Plattformen er meget skalerbar – fra noen få sensorer til Smart City-løsninger med titusener.

IoT som tjenestekonsept

IOTIX tilbyr IoT-løsninger på to ulike servicenivåer:

IOTIX fullservicetjeneste
Oppdragsgiver overlater ansvaret for planlegging, implementering og operasjonell oppfølging til oss. I samarbeid utvikler vi tjenester eller produkter innenfor de ønskede markedsvertikalene.

IOTIX plattformtjeneste
Oppdragsgiver har full tilgang til all programvare og tar selv ansvar for den daglige oppfølgingen.

Vertikal innsikt

IOTIX verdikjede og teknologi kan implementeres i alle typer bransjer og bedrifter.

Vår ambisjon er å levere produkter og tjenester med et sterkt og klart fokus på sikkerhet, kvalitet og integritet.

For å kunne implementere gode løsninger som skaper verdier for deg som kunde, fortsetter vi å utvikle vår egen industrielle kompetanse i ulike markedsvertikaler med fokus på sikkerhet, bygg og industri.

IOTIX bidrar til viten som realiserer verdier.

Blogg

IoT i et sikkerhetsperspektiv

Det sterkt økende antall enheter på nett gir tilsvarende flere muligheter for uautorisert tilgang. Vi lever i et online-samfunn, og cyberkriminalitet og cyberkonflikter blir en stadig større del av risikobildet. I motsetning til tidligere tider, da skurkene ranet én bank om gangen og sannsynligheten for å bli tatt var stor, har de i dag anledning

IoT 2019 – verdt å vite

Hvorfor IoT Det er fremdeles tidlig i teknologiens utvikling, men i USA, som foreløpig leder an, svarer hele 85 % av de spurte virksomhetene at de har planer om, eller kommer til å implementere IoT som en del av verdikjeden i løpet av året. De aller fleste av dem er bedrifter med mindre enn 250

Management team

Eivind Hauglie-Hanssen

CEO
eivind@iotix.ai
+47 982 15 295
LinkedIn profile

Geir Mørk

COO
geir@iotix.ai
+47 466 24 129
LinkedIn profile

Tone Skjervø

CTO
tone@iotix.ai
+47 982 15 254
LinkedIn profile