IoT forandrer verden.

Avdekk bedriftens potensial
med vår unike IoT-plattform!

IoT, datainnsamling og analyse gir innsikt
om sammenhenger og nye muligheter.

Plug & Play

Vår brukervennlige IoT-plattform er sikker og fleksibel og håndterer de fleste aksessteknologier fra mobil NB-IoT og LTE-M til LoRaWAN Bluetooth, Mbus og WiFi.

Plattformen er svært funksjonsrik. Standardmodulen inneholder alt fra management løsning av sensorer til servicebuilder, alarmhåndtering og dashboardmodul.

Cross IoT-plattformen gjør det enkelt å bygge analyser og integrere mot andre systemer eller plattformer som SAP, Microsoft Azure og SCADA.

IoT fra IOTIX gjør sanntidsdata om til analyse, innsikt og prediksjon for handling.

IoT fra IOTIX

IoT handler mest av alt om data – i store mengder. IOTIX gjør det enkelt å forholde seg til dataene med kundetilpassede visualiseringer i 3D-modeller, kart og dashbord. Vi tilbyr IoT-løsninger på to ulike servicenivåer:

IOTIX fullservicetjeneste
Oppdragsgiver overlater ansvaret for planlegging, implementering og operasjonell oppfølging til oss. I samarbeid utvikler vi tjenester eller produkter innenfor de ønskede markedsvertikalene.

IOTIX plattformtjeneste
Oppdragsgiver har full tilgang til all programvare og tar selv ansvar for den daglige oppfølgingen.

Vertikal innsikt

IOTIX verdikjede og teknologi kan implementeres, og skape merverdier, i alle typer bransjer og virksomheter.

Vår ambisjon er å utvikle produkter og tjenester med et sterkt og klart fokus på sikkerhet, kvalitet og integritet.

For å kunne levere gode løsninger som gir ny innsikt og verdi for deg som kunde, fortsetter vi å styrke vår egen industrielle kompetanse i ulike markedsvertikaler med fokus på områdene sikkerhet, bygg og industri.

IOTIX bidrar til viten som realiserer verdier.

Cross IoT-plattform fra IOTIX er skalerbar og kan bearbeide sanntidsdata fra et ubegrenset antall sensorer.

Skaff deg
innsikt!

IoT' kjerneverdi er det enorme potensial for ytelsesforbedring som innsamling og analyse av sanntidsdata gir.


Internet of Things

Dagens raske teknologiutvikling krever stadig flere, og mer avanserte digitale tjenester. IoT (Internet og Things) står sentralt i arbeidet for å skape bedre industrialiserte prosesser og hente ut verdier på nær sagt alle områder.

IOTIX muliggjør IoT-løsninger i hele verdikjeden med sanntidsdata fra smarte sensorer over i analyse og handling.

Innsamlede data gir innsikt som sparer kostnader, reduserer risiko og optimaliserer prosesser, produkter og tjenester.

IoT skaper verdier

Ny teknologi bidrar til å gjøre livene våre enklere, tryggere og mer interessante – både som enkeltpersoner og på samfunnsnivå.

Tingenes internett gir uendelige muligheter. Utfordringen ligger i å transformere data til konkret innsikt som gir en reell verdi for den enkelte virksomhet.

Med sterkt fokus på sikkerhet, kvalitet og integritet, leverer IOTIX kundetilpassede løsninger som bidrar til at daglige oppgaver og operasjonelle prosesser løses bedre.

IoT i praksis

IOTIX ambisjon er å ivareta din bedrifts IoT-utfordringer og -muligheter både på teknisk, kommersielt og strategisk nivå.

Som kunde får du brukervennlige, sikre og skalerbare IoT-løsninger prosessert gjennom vår unike Cross IoT-plattform som er navet i våre løsninger.

IOTIX verdikjede og teknologi kan implementeres i alle bransjer og bedrifter, men vårt hovedfokus ligger på områdene sikkerhet, bygg og industri.

Blogg

IoT gir ny info til eksisterende systemer

– Trådløse sensorer gir i dag svar på det meste en byggforvalter ønsker å følge med på. Utfordringen er at forskjellige sensorer fordrer ulike plattformer, og det kan bli mange systemer å forholde seg til.

Nye vannmålere gir bedre kommunal innsikt og service!

Smarte vannmålere skaper verdifulle mulighetsrom innen kommunale tjenester – på tvers av fagfeltene.

Management team

Eivind Hauglie-Hanssen

CEO
eivind@iotix.ai
+47 982 15 295
LinkedIn profile

Tone Skjervø

CTO
tone@iotix.ai
+47 982 15 254
LinkedIn profile